Hvad er en trendforsker?

Hvad er en trendforsker?

Forståelsen af trends kan være en afgørende konkurrenceparameter. Hvis man har overblik over og kan forstå de trends, der er på vej – og er i stand til at reagere på dem – så kan man nå at tilpasse sine produkter, servicer, design og kommunikationen og sikre sig en højere sandsynlighed for succes. Trendforskere arbejder med at afkode, analysere og omsætte trends til konkrete råd og vejledning.

Det ultimative mål er at sikre lancering af et levedygtigt produkt eller en service, sikre at markedsføringen og kommunikationen indeholder de rigtige budskaber gennem de rigtige kanaler, at der er valgt de rigtige salgskanaler – og at strategien holdes i hævd.

En trendforsker kan hjælpe med:
  • Tilbyde alternativ tænkning og metoder
  • Give et unikt perspektiv på den nære fremtid
  • Forbinde punkterne og se sammenhænge
  • Give konkrete bud på forandringer
  • Kortlægge konkurrencemæssige fordele
  • Sikre høj grad af succes
Verdens bedste trendforskere

Hvordan arbejder en trendforsker? Og hvad er en trend egentlig, hvis de selv skal sætte ord på det? Hvorfor og hvordan bliver man trendforsker? Er det en nøje planlagt uddannelses- og karriereplanlægning, der ligger bag, eller er det tilfældigheder? Nogle har et mål for øje, mens det for andre sker helt af sig selv (eller via en stor mængde omveje).

Vi har interviewet en lang række af de bedste trendforskere og fremtidsforskere i verden og større portrætter indgår i bogen. Her får du et par uddrag derfra:

Alf Rehn

“I think the most important thing trend analysis can bring us is not the trends themselves, but the way in which thinking about trends can make us more flexible and more intellectually ambidextrous. By considering both the possibilities and problems of trends, both their boons and the biases involved in trying to spot them, we become better at realising how easy it is to be tricked by what we think we know and we think we see – and this is inherently important. So I see trend spotting as part of a greater whole, something one might call ‘strategic imagination’.”

Anne Skare

Fremtidsforskning er både kunst og videnskab. Kunst, fordi man skal bruge sin fantasi og sin fornemmelse, træne sin intuition og konstant holde øjne og ører åbne. 365 dage om året, 7 dage om ugen 24 timer i døgnet. Videnskab, fordi vi arbejder systematisk med research, statistik, data, metodeudvikling, kritisk-konstruktiv argumentation – og især fordi det meste af det, vi laver i sidste ende, skal kunne omsættes til en eller anden form for samfundsmæssig værdi.”

Daniel Burrus

“The ability to see disruptions, problems, and new opportunities before they happen provides a very big advantage. I am a strategic advisor to CEOs and executive teams from many of the Fortune 500 helping them to use the predictability of ‘hard trends’ to their advantage. They all place a high value on seeing the future first.”

David Bosshart

“A trend is like a short term religion. If it is there, you cannot escape. You have to deal with it. Otherwise you have to surrender – often without knowing and understanding it. Then it moves on.”

David Shah

“For me, the point of trend spotting today, is to offer clarity, to strip away the peripheral, the ‘stuffocation’. Designers know everything already. What they need is not more information but confirmation. Am I doing the right thing? Am I making the right choices? “

David Mattin

“In the end, trends are about success. If it is your job to put anything – new products, services, campaigns, business models, anything – in front of consumers, then trends will give you a much greater chance of success, because they will mean your innovations are grounded in what consumers want and where they’re heading.”

Elina Hiltunen

“I have a natural tendency to spot weak signals. I do it all the time, also when I am not officially working. I collect them by taking photos with my smartphone, reading and saving Twitter feeds and links, and sharing these findings in my social networks. I also work with my findings in my projects and synthesise emerging trends.”

Henrik Vejlgaard

“Jeg har en bred samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse med fokus på sociologi. Det vigtigste var at lære den samfundsvidenska-belige metode, som kan bruges på tværs af fag, og som er afgørende, hvis man vil arbejde med trendsociologi, der – som sociologi i alle afskygninger – er en samfundsvidenskabelig disciplin.”

James Bidwell

“We believe that the most real source of innovation is via real entrepreneurs and their real businesses and that is our focus. Everything moves very rapidly in today’s world so the Springwise daily and weekly Innovations Bulletins are more like a live feed than a trend analysis. Spotting these ideas and giving our customers the opportunity to learn, to be inspired innovate themselves is a great privilege.”

Kirsten van Dam

“The world is constantly changing and it is getting more complex. There is no simple answer and brands need to negotiate new protocols on how we interact with the world around us.”

Magnus Lindkvist

“The original meaning of the word ‘trendr’ was to turn. So what we are looking for are the turning points, the anomalies, the exceptions, the inflection points.”

Maria MacKinney-Valentin

”Trends kommer ud af en række behov, vi som mennesker har –sociale, psykologiske, kulturelle, kropslige og økonomiske. Derfor ligger der en masse information og viden i trends, som er interessante at undersøge, når man som mig er optaget af at forstå os mennesker bedre.”

Mads Arlien-Søborg

”Mængden af information på nettet er både mediets styrke og svaghed. 99 procent af alt information er irrelevant. Som erfaren trendforsker oparbejder du gennem årene et netværk af mennesker som man deler erfaringer med. Disse netværk er ligeledes en vigtig kilde.”

Sara Ingemann Holm-Nielsen

“Som trendforecaster arbejder jeg med at forudse strømninger i samfundet. Hvor er vi på vej hen, hvilke bevægelser/megatrends (politisk og økonomisk) kommer til at påvirke vores fremtid, levemåde, hvad vi spiser, går iklædt, adfærd og forbrugsmønstre. Af natur er jeg nysgerrig og eksperimenterende og søger altid, at finde det næste og det nye. Desuden prøver jeg konstant at holde mig så fordomsfri som mulig, da det vil begrænse mig i at opdage det næste og det nye.”

Ståle Økland

“Fremtiden er vanskelig å spå, men vi må aldri gi opp! Vi må fortsette å lete etter mønstrene, som den enkeltstående statistikken ikke avslører. God informasjon er viktig for å skape gode beslutninger og et bedre samfunn. Trender forteller oss mye om hva mennesker tenker og hva som opptar dem.”