Hvad er formålet med bogen?

Formålet er at afmystificere begrebet trendsociologi og at give en konkret og grundig introduktion til selve begrebet trend, fjerne noget af tvetydigheden og aflive myterne. Læseren skal både kunne forstå det store perspektiv på forandringer i samfundet, og også kunne zoome ind på de konkrete trendtyper og deres indhold, betydning og effekt inden for forskellige brancher. Derudover er formålet med bogen at give læseren en række konkrete anvisninger til processer, metoder og værktøjer.

Hvem kan læse bogen?

Indholdet er af bred karakter og kan således læses af alle, der påvirkes af, arbejder med og har interesse i trends og samfundsudvikling. Indholdet befinder sig i et brydningsfelt mellem teori og praksis og er krydret med rigelige mængder erfaring. Målet er at gøre læseren i stand til at takle begrebet trend, teoretisk såvel som praktisk, og svare på de følgende spørgsmål: Hvordan opstår en trend? Hvorfor opstår en trend? Hvad er en trend i det hele taget? Og hvad kan en trend bruges til? Og hvordan identificerer og reagerer man på den?

Vil du vide mere?

Selv om bogen er skrevet af trendeksperter og trendforskere, så er dette ikke en akademisk afhandling. Derfor er der heller ikke udførlige noter, henvisninger og kildelister, da disse på ingen måde bidrager positivt til skriveprocessen eller læsningen. Der er skrevet rigtigt mange inspirerende bøger om trendforskning, fremtidsforskning, scenarieopbygninger etc. De bedste af dem er inkluderet i en samlet kildeliste, som du selv kan søge videre i, og der hvor materiale direkte er genbrugt modeller, er kilden angivet.